OBNOVENÁ dotácia na solárne panely od MARCA 2023 pre domácnosti.

0 Comments

Rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národným projektom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národné projekty SIEA sú financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bolo na obdobie 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Od júna 2022 do konca roku 2023 bolo k dispozícii 45 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III. V marci 2023 SIEA navýšila rozpočet projektu o 5 miliónov. Po vyčerpaní tejto sumy bude vydávanie poukážok pozastavené.

Aké zariadenia sú podporované?

Ako požiadať o dotáciu na fotovoltaické panely?

Všetky potrebné informácie ohľadom žiadostí a poukážok nájdete na stránke Zelená domácnostiam .

Klikni pre viac info:

zdroj: Zelená domácnostiam

Categories: